Baby Jesus

Onsdag d. 3. april kl. 20.00

Baby Jesus

+ Support

Forsalg: 70,- kr. (ekskl. gebyr)

Dør: 100,- kr.

Dørene åbner kl. 19.0

 

Baby Jesus is the sound you want to hear when walking in to a rock club. This four piece band originating from Halmstad, Sweden, has managed to channel raw energy through an analogue tape recorder into a mash of rock, psych, surf, garage and punk. They have released two full length albums ”Baby Jesus” (2015) and ”Took Our Sons Away” (2017).

 

But even if they have managed to bottle their live energy onto records the band has to be experienced live. A live show with Baby Jesus is sweat, blood, tears, chants and dancing, or as Psychadellic baby Magazine puts it:
“This is gnarly garage psych in its truest form right here, folks. No bullshit, no fucking around.”

 

 

 

 

 

 
Arrangementet og Kansas City er støttet af:

By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune

kunstfonden_logo_small
 

Priser

Forsalg: 70 kr. (ekskl. gebyr)

Dør: 100 kr.

Nyheder Se alle
12. februar 2019

ODENSE ØVELOKALEFORENING afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 kl.19.00 Kansas Citys spillested.

 

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
4. Formandens årsberetning
5. Økonomisk situation: Hvis foreningen skal fortsætte, så SKAL der  opbygges en økonomisk buffer. Skal vi hæve kontingenterne eller skal vi opsige indboforsikring? Formand og kasserer opridser situationen
6. Indkomne forslag
7. Godkendelse af regnskab
8. Månedskontingent fastsættes
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formanden DanRose@live.dk i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Nyhedsbrev