Audition Days

Fredag d. 22. marts kl. 20.00

Audition Days

Gratis entré

Dørene åbner kl. 19.00

Arrangør ORA

 

I samarbejde med ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere afholder vi Audition Days!

Er du medlem af Odense Øvelokaleforening og kunne du tænke dig at spille koncert og få en seriøs og professionel vurdering af din musik og performance fra dygtige folk i musikbranchen?

I Audition Days får bands og solister ‘her-og-nu’-inputs til at komme videre i deres karriere. Du/I spiller en koncert på 25-30 min. med originalmusik og får 30 min. sparring og coaching af et panel bestående af etablerede musikere og branchefolk.
Der er egentlig ingen grænser for, hvor ny eller erfaren man kan være på livescenen, for at være med i Audition Days – konstruktiv feedback til at arbejde mere fokuseret og målrettet er noget alle kan bruge.

Læs mere og søg om deltagelse her: http://app.festivall.dk/application/4QAAAA/

Deadline for ansøgninger 18.februar kl. 10.00.

Det er kun medlemmer af Odense Øvelokaleforening, der kan ansøge om at spille til Auditions Days, men koncerterne er selvfølgelig åbne for alle og kommer til at foregå på Kansas City.

Priser

Gratis entré

Nyheder Se alle
12. februar 2019

ODENSE ØVELOKALEFORENING afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 kl.19.00 Kansas Citys spillested.

 

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
4. Formandens årsberetning
5. Økonomisk situation: Hvis foreningen skal fortsætte, så SKAL der  opbygges en økonomisk buffer. Skal vi hæve kontingenterne eller skal vi opsige indboforsikring? Formand og kasserer opridser situationen
6. Indkomne forslag
7. Godkendelse af regnskab
8. Månedskontingent fastsættes
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formanden DanRose@live.dk i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Nyhedsbrev