Information

Beliggenhed

Odense Øvelokaleforenings øvelokaler har beliggenhed hos Kansas City på Munkebjergvej 140, 5230 Odense M.

 

Administration

Øvelokalerne administreres af Kansas Citys kontor. For henvendelser
vedrørende øvelokaler, kontakt Jeanette Hardis på info@kansascity.dk.

 

Øvelokaler og priser

Odense Øvelokaleforening råder over 40 øvelokaler, hvoraf
størstedelen er på ca. 50 kvm. – nogle lidt større; nogle lidt mindre.

 

Alle lokaler er delt op i to halvdele og prisen for en halvdel er 1725,- kr. om måneden.

 

Ved indflytning i øvelokale betales et depositum svarende til en måneds
husleje. Hvert medlem skal desuden betale et depositum på 200 kr. for
nøglebrik og årskontingent på flg.: 125,- for dem under 20 år, 325,- for
dem under 30 år, og 550,- kr. for dem over 30 år.

 

Medlemsblanket til brug ved indmeldelse kan downloades her

ALLE brugere af øvelokalerne skal være medlem af Odense Øvelokaleforening

 

 

Forsikring, sikkerhed og Internet

Et helt lokale er forsikret op til 250.000 kr. ved indlevering af opdateret gearliste til kontoret.
Gearlisterne laves for hvert medlem og kan downloades her.

 

Kansas City er videoovervåget overalt udendørs – og ligeså indenfor på gangarealerne.
Alle lokaler er tilkoblet alarmsystem og der er gratis Internet (kablet) tilgængeligt i alle lokaler.

 

Ordensreglement

Hent her…

Nyheder Se alle
12. februar 2019

ODENSE ØVELOKALEFORENING afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 kl.19.00 Kansas Citys spillested.

 

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
4. Formandens årsberetning
5. Økonomisk situation: Hvis foreningen skal fortsætte, så SKAL der  opbygges en økonomisk buffer. Skal vi hæve kontingenterne eller skal vi opsige indboforsikring? Formand og kasserer opridser situationen
6. Indkomne forslag
7. Godkendelse af regnskab
8. Månedskontingent fastsættes
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal være formanden DanRose@live.dk i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Nyhedsbrev