Ordinær generalforsamling Odense Øvelokaleforening

ODENSE ØVELOKALEFORENING afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 kl.19.00 Kansas Citys spillested.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
 4. Formandens årsberetning
 5. Økonomisk situation: Hvis foreningen skal fortsætte, så SKAL der opbygges en økonomisk buffer.
  Skal vi hæve kontingenterne eller skal vi opsige indboforsikring? Formand og kasserer opridser situationen
 6. Indkomne forslag
 7. Godkendelse af regnskab
 8. Månedskontingent fastsættes
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
 10. Valg af statsautoriseret revisor
 11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden DanRose@live.dk i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.