Tak for jer, tak for nu, tak for alt

Kære venner,  

Det skrækscenarie vi har frygtet i de sidste måneder, er desværre blevet til virkelighed. By – og kulturudvalget har i dag stemt nej til fortsat at støtte Kansas City i det omfang det er nødvendigt for at vi kan overleve.

Situationen er kompleks, men den virkelighed vi står i lige nu er, at bestyrelsen og administrationen intet andet valg har end at påbegynde processen med at erklære vores forening, Kansas City, konkurs.

Efteråret har budt på benhårdt arbejde for den nye ledelse, den nye bestyrelse og det tilbageværende personale for at finde en fremtidig model for Kansas City, hvori øvelokalerne kunne bevares som vores primære interesse. Vi har haft et fantastisk samarbejde med forvaltningen i By- og Kultur, med fælles visioner for det fynske vækstlag og ideelle rammer herfor. Vi har oplevet stor opbakning fra både kulturaktører i hele landet, nye samarbejdspartnere, vores dejlige brugere og frivillige, musikere og fra kommunal side. For det er vi evigt taknemmelige. 

Forårets krise viste sig dog at spænde ben for fremtiden på mållinjen, idet det første budget der blev indgivet før sommer viste sig ikke at være bæredygtigt for likviditeten i år. Samtidig har vi samarbejdet og bidraget til den igangværende advokatundersøgelse, som desværre ikke har været klar før afstemningen. Et læk på endnu ikke færdige konklusioner har i de seneste uger skabt endnu mere røre i vandene, som også har påvirket tilliden til os – og i denne forbindelse har vi meget på hjerte, men er stadig bundet og kan ikke udtale os, da der ikke forelægger en konklusion. 

Vi står i tomhed nu. Vi er kede af, at vi ikke har kunne leve op til den tillid der blev givet os i juni. Vi er kede af, at alt det gode arbejde ikke rakte. Vi har ikke andet end forståelse for, at en situation som denne kræver handling og konsekvenser – men vi er knuste over, at det skal gå ud over musikerne. Det har aldrig været vækstlagets skyld, og at det skal gå ud over dem, ser vi som fatalt for det fynske vækstlag og fødekæden for den fynske musikbranche.  

Vi ved ikke hvad fremtiden bringer for os, for huset, for musikerne, for øvelokaletilbuddet i Odense. Men vi håber af hele vores hjerte, at nogen tager ansvaret for at løfte vækstlaget og øvelokalerne hurtigst muligt. Det er det absolut vigtigste for vækstlaget og er den kamp, vi som forening ikke selv kan være med til at løfte mere.  

Vi skylder at sige tak til alle de af jer derude som i årenes løb er kommet til koncerter eller i øvelokalerne herude. Vi er dybt rørte over den opbakning vi har haft i ryggen i de sidste måneders kamp, og vi er stolte af at være en del af det fællesskab I alle sammen repræsenterer.

På vegne af bestyrelsen og administrationen.

Tak for jer, tak for nu, tak for alt.