Coronavirus

Ang. Coronavirus!

Vi følger myndighedernes anvisninger ang. Håndteringen af evt. smitterisiko af Coronavirus. Det vil sige, at vi aflyser arrangementer med mere end 1000 mennesker samlet. Da vores spillested har plads til maks. 350 mennesker, har vi ingen aflyste arrangementer.

Vi anbefaler alle publikummer (og vores frivillige) til at undgå tæt fysisk kontakt og anvende hånddesinfektion (der hænger ved udgangen af vores toiletter).

Vi holder os opdateret omkring anbefalinger fra myndighederne og følger disse.