Generalforsamling Odense Øvelokaleforening

ODENSE ØVELOKALEFORENING
afholder ordinær generalforsamling
søndag den 8. marts 2020 kl.12.00
Kansas Citys spillested.

Dagsorden:

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
  4. Formandens årsberetning
  5. Indkomne forslag
  6. Godkendelse af regnskab
  7. Månedskontingent fastsættes
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
  9. Valg af statsautoriseret revisor
  10. Eventuelt