MEDLEMMER AF KANSAS CITYS BESTYRELSE

Valgt på generalforsamlingen i 2022 er:

Formand: Lise Nielsen, formand@kansascity.dk

Medlem: Jesper Bøggild-Christensen

Medlem: Anne-Mette Ebensgaard

REVISION

BDO, Svendborg

VEDTÆGTER

Download vedtægterne her. – senest revideret 20. marts 2014

REFERATER