Kontoret åbent igen

De fleste medarbejdere er fortsat hjemsendt på lønkompensation, men må arbejde én dag om ugen.

Vi er hjemsendt resten af august og skiftes til at holde kontoret åbent. Der er derfor åbent for personlig betjening mandag-onsdag kl. 12.00-15.30.

Vi er længere tid om at svare på mails grundet de nedsatte arbejdstider.