Ordinær generalforsamling Odense Øvelokaleforening

ODENSE ØVELOKALEFORENING afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 kl.19.00 Kansas Citys spillested.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmeafgivelsesform i.h.t. § 5.3
 4. Formandens årsberetning
 5. Økonomisk situation: Hvis foreningen skal fortsætte, så SKAL der opbygges en økonomisk buffer.
  Skal vi hæve kontingenterne eller skal vi opsige indboforsikring? Formand og kasserer opridser situationen
 6. Indkomne forslag
 7. Godkendelse af regnskab
 8. Månedskontingent fastsættes
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t. § 6.1
 10. Valg af statsautoriseret revisor
 11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden DanRose@live.dk i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

MudMusic talentudviklingsprogram

MudMusic er vores talentudviklingsprogram for lokale musikere på Fyn. Det er skabt i samarbejde med Musikhuset Posten. Det har til formål at fremme det musiske talent, der findes på Fyn.

Projektleder Anine Stuhr Hansen står i spidsen for projektet, der i alt varer tre år. Det er opdelt i tre individuelle forløb, hvor udvalgte bands modtager udvikling, feedback og opkvalificering.

Forløbet 2018-2019 er i fuld gang, og ansøgningsrunden for 2. forløb nærmer sig med hastige skridt. Er du med i et band på Fyn, så kan du snart ansøge om at være med i forløbet 2019-2020.

Du kan finde mere info på MudMusic.dk og på forløbets Facebookside.