MEDLEMMER AF ODENSE ØVELOKALEFORENINGS BESTYRELSE

Valgt på Generalforsamling d. 17. juni 2021
Formand: Jesper Bøggild-Christensen, formand@odenseøvelokaleforening.dk
Kasserer: Oscar Dyrbye-Skovsted
Medlem: Louise Hammerbak
Medlem: Jeppe Birkebæk Truelsen
Medlem: Nikolai Eugen Lucas
Suppleant: Mikkel Nielsen
Suppleant: Kristian Kappel

REVISION
BDO Svendborg

VEDTÆGTER

Download vedtægterne her– senest revideret 17. juni 2021

REFERATER

2021
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2021 download

Referat af generalforsamlingen 2021 download 

2020
Referat af generalforsamlingen 2020 download

2019 
Referat af generalforsamlingen 2019 download

2018 
Referat af generalforsamlingen 2018 download

REGNSKABER

2020

Download regnskabet her

2019

Download regnskabet her

2018

Download regnskabet her