MEDLEMMER AF ODENSE ØVELOKALEFORENINGS BESTYRELSE

Valgt på generalforsamling d. 9. marts 2022
Formand: Jesper Bøggild-Christensen, formand@odenseøvelokaleforening.dk
Kasserer: Mikkel Nielsen
Medlem: Louise Hammerbak
Medlem: Nikolai Eugen Lucas
Medlem: René Knudsen
Suppleant: Patrick Rosenfeldt
Suppleant: Gina Sørensen

REVISION
BDO Svendborg

VEDTÆGTER

Download vedtægterne her– senest revideret 17. juni 2021

REFERATER

2023

Referat af ekstraordinær generalforsamling 23. maj 2023 download

Referat af generalforsamlingen 2023 download 

2022

Referat af generalforsamlingen 2022 download 

2021
Referat af ekstraordinær generalforsamling 2021 download

Referat af generalforsamlingen 2021 download 

2020
Referat af generalforsamlingen 2020 download

2019 
Referat af generalforsamlingen 2019 download

2018 
Referat af generalforsamlingen 2018 download

REGNSKABER

2021

Download årsrapport her

2020

Download regnskabet her

2019

Download regnskabet her

2018

Download regnskabet her