MEDLEMMER AF ODENSE ØVELOKALEFORENINGS BESTYRELSE

Valgt på Generalforsamling d. 13. marts 2019
Formand: Jesper Bøggild-Christensen, jesperbc@gmail.com
Kasserer: Oscar Dyrbye-Skovsted
Medlem: Louise Hammerbak
Medlem: Nicklas Thoby-Carlsen
Medlem: Nikolai Eugen Lucas
1. Suppleant: Brian Bentzen
2. Suppleant: Jeppe Birkebæk Truelsen

REVISION
BDO Svendborg

VEDTÆGTER

Download vedtægterne her– senest revideret 15. marts 2016

REFERATER

2019 
Referat af generalforsamlingen 2019 download

2018 
Referat af generalforsamlingen 2018 download